Vespula vulgaris zerkaut NahrungVespula vulgaris zerkaut NahrungVespula vulgaris zerkaut NahrungVespula vulgaris zerkaut NahrungVespula vulgaris zerkaut NahrungVespula vulgaris zerkaut NahrungVespula vulgaris zerkaut Nahrung
 

Vespula vulgaris zerkaut Nahrung

Beobachtet am 29. Juli 2019 im Botanischen Garten in Berlin.
7 Bilder
© Olaf Zimmermann, Berlin 2018 - 2020